HeaderGG

Softvér na výpočet statickej odolnosti podľa DIN 18008 a predpokladov zaťaženia podľa DIN EN 1991-1

Softvér na výpočet statickej odolnosti podľa DIN 18008 a predpokladov zaťaženia podľa DIN EN 1991-1

Softvér na výpočet statickej odolnosti podľa DIN 18008 a predpokladov zaťaženia podľa DIN EN 1991-1


GLASGLOBAL®

Profesionálny statický softvér podľa normy DIN 18008 obsahuje všetky potrebné výpočty a zaťaženia. Pomocou programu GLASGLOBAL® možno staticky dimenzovať sklá podľa DIN 18008. Počas výpočtu sa testujú všetky zaťaženia, ktoré treba zohľadniť, ako napríklad sneh, vietor, vlastná hmotnosť, dopravné zaťaženie alebo klimatické výkyvy tlaku vzduchu a teploty. Napätie a priehyb sa porovnávajú s povolenými hodnotami a zobrazujú sa na prehľadnom výsledkovom vyjadrení.


Funkcie:

  • Statické overenie zasklenia podľa DIN 18008: 2012 časť 1 až 6
  • Veľké množstvo predinštalovaných výrobkov, ako sú sklá, hroty a držiaky svoriek
  • Výpočet podľa metódy konečných prvkov akéhokoľvek tvaru a uloženia zasklenia
  • Maximálne hodnoty priehybu a ťahu jednotlivých podložiek pre príslušné a voľne definované kombinácie zaťaženia
  • overenie všetkých prípadov zaťaženia (sneh, vietor, vlastná hmotnosť, dopravné zaťaženie)
  • Zaťaženie vetrom a snehom pre Nemecko podľa EN 1991-1-3 a -4 s voliteľne dostupným modulom zaťaženia vetrom a snehom pre Švajčiarsko


Ďalšie funkcie:

WinSLT Statik Punkthalter Absturz Begehbar Betretbar Schalldatenbank Groeßenmatrix ASTM

Novinky GLASGLOBAL®:

Udalosti

    Feed has no items.