Sklenené prvky zabraňujú pádu osôb z väčšej výšky podľa normy DIN 18008 časť 4, zasklenie odolné proti nárazu. Norma sa tu líši v troch kategóriách A, B, C a vo všeobecnosti vychádza z kedysi platných pravidiel TRAV.

Vysvetlenie jednotlivých kategórií:

 • Kategória A:
  Sklenené konštrukcie, ktoré musia odvádzať vodorovné užitočné zaťaženie, pretože nemajú nosný parapet alebo vyvýšený trám požadovanej výšky na prijímanie vodorovného užitočného zaťaženia podľa DIN EN 1991-1-1-1: 2010-12, 6.4 a DIN EN 1991-1-1 / NA: 2010-12,6.4.
 • Kategória B:
  Sklenené konzoly upnuté v spodnej časti, ktorých jednotlivé sklá sú spojené súvislým zábradlím požadovanej výšky.
 • Kategória C1:
  Výplne zábradlia, ktoré nemusia odvádzať vodorovné užitočné zaťaženie v požadovanej výške.
 • Kategória C2:
  Zasklenia pod nosnou priečkou usporiadané v požadovanej výške, ktoré nemusia odvádzať vodorovné užitočné zaťaženie v požadovanej výške.
 • Kategória C3:
  Zasklenia s nosnými stĺpikmi v požadovanej výške, ktoré nemusia odnášať vodorovné užitočné zaťaženie požadovanej výšky.

V programe môžete vypočítať takéto zasklenie podľa platnej normy bez ďalších potrebných položiek. V programe budete informovaní aj o normových špecifikáciách, ktoré je potrebné zohľadniť vo vašom projekte.