W części 5 normy DIN 18008 uregulowane są dodatkowe wymagania dla szyb otwieranych dla pieszych. Szyby te muszą składać się ze szkła laminowanego z co najmniej trzema szybami. Można obliczać zarówno symetryczne, jak i asymetryczne szyby zespolone.

Kategorie obciążenia użytkowego wybiera się po prostu z listy w programie, dzięki czemu nie trzeba ręcznie wprowadzać żadnych obciążeń. Wszystkie kategorie normy DIN EN 1991-1-1 / NA zdefiniowane dla przeszkleń typu walk-in są już zapisane w GLASGLOBAL®.