Wij hebben van de Universiteit van de Bundeswehr München de bevestiging ontvangen dat onze GLASGLOBAL®-software nu officieel is gevalideerd. Het validatierapport dat door de Universität der Bundeswehr München is opgesteld, kan hier worden geraadpleegd: Validatieverslag