Üzerinde yürünebilen camlar için ek gereklilikler DIN 18008’in 5. bölümünde düzenlenmiştir. Bu camlar en az üç camlı lamine camdan oluşmalıdır. Hem simetrik hem de asimetrik kompozit güvenlik camları hesaplanabilir.

Yükün kategorileri programdaki bir listeden basitçe seçilir, böylece hiçbir yükün manuel olarak girilmesi gerekmez. Gömme cam için tanımlanan DIN EN 1991-1-1 / NA’nın tüm kategorileri zaten GLASGLOBAL®‘ta depolanmıştır.