Punktmonterad glasning enligt DIN 18008 – 3

De tekniska reglerna för utformning och genomförande av punktmonterade glas (TRPV) för vertikala och överliggande glas som gällde fram till slutet av 2010 ersattes av DIN18008 del 3. Standarden skiljer mellan två parenteser.

Dels plåthållare, som fästs på glasrutan med hjälp av ett hål, och dels klämfästen, som fästs utan hål på glaskanten. Du kan ange och beräkna båda med modulpunkthållaren i GLASGLOBAL® på kort tid.