Stanje uvedbe standarda E DIN 18008

V MVV TB sta še vedno navedeni različici 18008 iz leta 2010 in/ali 2013, prav tako so te različice in s tem privzete nastavitve v programu GLASGLOBAL®. ⇒ Link DIBT (na voljo samo v nemščini)

Za DIN sta dodatno na voljo osnutka različic 1. in 2. dela iz junija 2019, ki sta v sistemu GLASGLOBAL® prikazana kot možnost. Link DIN

O tem, katero standardno različico je treba uporabiti za izračun posebnega BV, se je treba posvetovati z naročnikom ali pristojnim gradbenim organom.

Programska oprema za statiko stekla GLASGLOBAL©, ki jo je potrdila univerza

GLASGLOBAL©, strokovno programsko opremo podjetja Rosenheimer Sommer Informatik za izračun statične odpornosti zasteklitve v skladu z DIN 18008, del 1-6, je zdaj potrdila münchenska univerza. Preskus ustreznosti, ki je bil izveden v okviru zagotavljanja kakovosti programske opreme, je bil uspešno opravljen brez kakršnih koli težav.

S tem certifikatom je podjetje Sommer Informatik GmbH, strokovnjak na področju programske opreme za gradbeno fiziko, za svojo rešitev GLASGLOBAL© ustvarilo edinstveno prodajno točko, ki naj bi ji zagotovila jasno konkurenčno prednost pred primerljivimi rešitvami. “Certificiranje programa GLASGLOBAL© je potekalo po izjemno strogih pravilih, pri čemer je bila programska oprema preizkušena tako glede na normativne specifikacije kot tudi glede na posebne zahteve,” poudarja dipl.-Inf. Robert Sommer, direktor in ustanovitelj podjetja Sommer Informatik GmbH.

Uporabniki so tako lahko popolnoma prepričani, da rešitev GLASGLOBAL© deluje natančno glede na predvideno uporabo in da v celoti ustreza specifikacijam, ki jih je treba izpolniti.

Hitro jedro kalkulatorja FEM v sistemu GLASGLOBAL© omogoča natančne izračune najrazličnejših zasteklitev. Predpostavke o obremenitvi v skladu s standardom DIN EN 1991-1 so shranjene v programu – to omogoča intuitivno in preprosto upravljanje programa.

Profesionalna programska oprema za statiko
ima vse potrebne metode izračuna in predpostavke o obremenitvi. S programom GLASGLOBAL© je mogoče steklo statično dimenzionirati v skladu z DIN 18008, pri čemer se v izračunu preverijo vse obremenitve, ki jih je treba upoštevati, kot so sneg, veter, lastna teža, prometne obremenitve ali podnebna nihanja zračnega tlaka in temperature. Napetosti in deformacije se prav tako primerjajo z dovoljenimi vrednostmi in prikažejo v preglednem izpisu.

Poleg osnovnega programskega modula razširitve, npr. za točkovno pritrjeno steklo, membransko napetost in strižno vez laminiranega varnostnega stekla, zagotavljajo celovito pokritost strokovnega področja uporabe na področju statike steklenih konstrukcij.

Osnovni modul po DIN 18008 – 1 + 2

Predpisi o dimenzioniranju stekla v Nemčiji so se v zadnjih letih nenehno razvijali in spreminjali. Še vedno pa velja, da je za steklene konstrukcije potreben statični dokaz. Prej veljavne predpise TRLV, TRAV in TRPV je nadomestil predpis DIN 18008 Steklo v gradbeništvu – pravila za projektiranje in gradnjo.

Steklene enote v obliki črte, ki so bile do decembra 2010 opredeljene v pravilniku TRLV, se od takrat nahajajo v DIN 18008 del 2. Izračun na primer ne temelji več na globalnem varnostnem faktorju, temveč na delnih varnostnih faktorjih. Ti upoštevajo negotovosti v sistemu, obremenitvah in materialih.

Strukturo zasteklitve lahko ustvarite z nekaj kliki. Projektne podatke, kot sta skladišče ali geometrija, lahko preprosto izberete s seznama, ne da bi morali določati koordinate za konstrukcijo ali vsaki strani dodeliti mesto skladišča. Pomožna skica takoj prikaže strukturo diska in tako pomaga uredniku pri vnosu pravilnih projektnih podatkov.