Predpisy týkajúce sa rozmerov skla v Nemecku sa v posledných rokoch neustále vyvíjali a menili. Stále však platí, že pre sklenené konštrukcie je potrebný statický dôkaz. Doteraz platné predpisy TRLV, TRAV a TRPV boli nahradené predpisom DIN 18008 Sklo v stavebníctve – pravidlá navrhovania a konštrukcie.

Sklá v tvare línie, ktoré boli do decembra 2010 definované v TRLV, sa odvtedy nachádzajú v DIN 18008 časť 2. Napríklad výpočet už nie je založený na globálnom bezpečnostnom faktore, ale na čiastkových bezpečnostných faktoroch. Tie zohľadňujú neistoty systému, zaťaženia a materiálov.

Struktúru zasklenia môžete vytvoriť niekoľkými kliknutiami. Údaje o projekte, ako napríklad úložisko alebo geometria, sa dajú jednoducho vybrať zo zoznamu bez toho, aby ste museli určovať súradnice konštrukcie alebo priraďovať úložné miesto každej strane. Pomocný náčrt okamžite zobrazuje štruktúru disku a podporuje tak editora pri zadávaní správnych projektových údajov.