W ostatnich latach przepisy dotyczące wymiarowania szkła w Niemczech stale się rozwijały i zmieniały. Nadal jednak obowiązuje zasada, że dla konstrukcji szklanych konieczny jest dowód statyczny. Dotychczas obowiązujące przepisy TRLV, TRAV i TRPV zostały zastąpione przez normę DIN 18008 „Szkło w budownictwie – zasady projektowania i wykonania”.

Liniowe szyby zespolone, które do grudnia 2010 roku były zdefiniowane w TRLV, od tego czasu znajdują się w normie DIN 18008 część 2. Na przykład obliczenia nie opierają się już na globalnym współczynniku bezpieczeństwa, lecz na częściowych współczynnikach bezpieczeństwa. Uwzględniają one niepewności systemu, obciążeń i materiałów.

Konstrukcję oszklenia można stworzyć za pomocą kilku kliknięć. Dane projektu, takie jak składowanie lub geometria, można łatwo wybrać z listy bez konieczności określania współrzędnych dla projektu lub przypisywania miejsca składowania do każdej strony. Szkic pomocniczy natychmiast pokazuje strukturę płyty i w ten sposób wspiera redaktora przy wprowadzaniu prawidłowych danych projektowych.