Technická pravidla pro navrhování a provádění bodového zasklení (TRPV) pro svislé a horní zasklení platná do konce roku 2010 byla nahrazena normou DIN18008 část 3. Norma rozlišuje dvě závorky.

Na jedné straně držáky desek, které se připevňují k zasklení pomocí otvoru, a na druhé straně upínací přípravky, které se připevňují bez otvoru k okraji skla. Obojí můžete zadat a vypočítat pomocí držáku bodu modulu v GLASGLOBAL® v krátkém čase.