Předpisy týkající se rozměrů skla v Německu se v posledních letech neustále vyvíjely a měnily. Stále však platí, že pro skleněné konstrukce je nutný statický průkaz. Dříve platné předpisy TRLV, TRAV a TRPV byly nahrazeny normou DIN 18008 Sklo ve stavebnictví – pravidla pro navrhování a konstrukci.

Prosklení ve tvaru čáry, které bylo do prosince 2010 definováno v TRLV, se od té doby nachází v DIN 18008 část 2. Například výpočet již není založen na globálním bezpečnostním faktoru, ale na dílčích bezpečnostních faktorech. Ty zohledňují nejistoty systému, zatížení a materiálů.

Strukturu zasklení lze vytvořit několika kliknutími. Projektové údaje, jako je úložiště nebo geometrie, lze snadno vybrat ze seznamu, aniž byste museli složitě určovat souřadnice konstrukce nebo přiřazovat úložiště každé straně. Pomocný náčrtek okamžitě zobrazí strukturu disku a podpoří tak editor při zadávání správných projektových dat.