Základní modul podle DIN 18008 – 1 + 2

Předpisy týkající se rozměrů skla v Německu se v posledních letech neustále vyvíjely a měnily. Stále však platí, že pro skleněné konstrukce je nutný statický průkaz. Dříve platné předpisy TRLV, TRAV a TRPV byly nahrazeny normou DIN 18008 Sklo ve stavebnictví – pravidla pro navrhování a konstrukci.

Prosklení ve tvaru čáry, které bylo do prosince 2010 definováno v TRLV, se od té doby nachází v DIN 18008 část 2. Například výpočet již není založen na globálním bezpečnostním faktoru, ale na dílčích bezpečnostních faktorech. Ty zohledňují nejistoty systému, zatížení a materiálů.

Strukturu zasklení lze vytvořit několika kliknutími. Projektové údaje, jako je úložiště nebo geometrie, lze snadno vybrat ze seznamu, aniž byste museli složitě určovat souřadnice konstrukce nebo přiřazovat úložiště každé straně. Pomocný náčrtek okamžitě zobrazí strukturu disku a podpoří tak editor při zadávání správných projektových dat.

Bodové zasklení podle DIN 18008 – 3

Technická pravidla pro navrhování a provádění bodového zasklení (TRPV) pro svislé a horní zasklení platná do konce roku 2010 byla nahrazena normou DIN18008 část 3. Norma rozlišuje dvě závorky.

Na jedné straně držáky desek, které se připevňují k zasklení pomocí otvoru, a na druhé straně upínací přípravky, které se připevňují bez otvoru k okraji skla. Obojí můžete zadat a vypočítat pomocí držáku bodu modulu v GLASGLOBAL® v krátkém čase.

Zasklení odolné proti nárazu podle DIN 18008 – 4

Skleněné prvky zabraňují pádu osob z větší výšky podle normy DIN 18008 část 4, zasklení odolné proti nárazu. Norma se zde liší ve třech kategoriích A, B, C a obecně vychází z kdysi platných pravidel TRAV.

Vysvětlení jednotlivých kategorií:

 • Kategorie A:
  Skleníky, které musí odnášet vodorovné užitečné zatížení, protože nemají nosný parapet nebo zvýšený spar požadované výšky pro příjem vodorovného užitečného zatížení podle DIN EN 1991-1-1-1: 2010-12, 6.4 a DIN EN 1991-1-1 / NA: 2010-12,6.4.
 • Kategorie B:
  Skleněné konzoly upnuté ve spodní části, jejichž jednotlivá skla jsou spojena průběžným zábradlím požadované výšky.
 • Kategorie C1:
  Výplně zábradlí, které nemusí odvádět vodorovné užitečné zatížení v požadované výšce.
 • Kategorie C2:
  Zasklení pod nosnou příčkou uspořádanou v požadované výšce, která nemusí odvádět vodorovné užitečné zatížení v požadované výšce.
 • Kategorie C3:
  Zasklení s nosnými sloupky v požadované výšce, které nemusí odnášet vodorovné užitečné zatížení požadované výšky.

V programu lze takové zasklení vypočítat podle platné normy bez dalších potřebných položek. V programu budete také informováni o normových specifikacích, které je nutné zohlednit ve vašem projektu.

Procházka po zasklení podle DIN 18008 – 5

Další požadavky na pochozí zasklení jsou upraveny v části 5 normy DIN 18008. Tato zasklení se musí skládat z vrstveného skla s nejméně třemi tabulemi. Lze počítat se symetrickými i asymetrickými kompozitními bezpečnostními skly.

Kategorie užitečného zatížení se jednoduše vybírají ze seznamu v programu, takže není nutné zadávat zatížení ručně. Všechny kategorie normy DIN EN 1991-1-1 / NA definované pro pochozí zasklení jsou již uloženy v programu GLASGLOBAL®.

Přístupné a proti pádu odolné zasklení podle DIN 18008-6

V souladu s normou DIN 18008-6 byl do systému   GLASGLOBAL® implementován doplněk „Accessible“.
Norma DIN 18008-6 rozlišuje následující typy zasklení:

Zasklení se stupačkami
Zasklení, na které lze vstoupit za účelem údržby (např. čištění).

Zasklení odolné proti pádu.
Nepřístupné zasklení v blízkosti prostor, do kterých lze vstoupit za účelem údržby.

Doplňkové moduly

Membránové napětíMembránové napětí

Zohledňuje účinek napnutí membrány podle normy DIN EN 13474-2: 2000

 


Velikostní maticeVelikostní matice

Přehledně se podívejte, jaké rozměry by byly vhodné pro vaše zasklení a jaký je jejich stupeň využití.

 


Zatížení větrem a sněhemZatížení větrem a sněhem Německo

Zadáním poštovního směrovacího čísla se automaticky určí zóny zatížení větrem a sněhem a vloží se všechny požadované hodnoty

 


StříškyStříšky

Výpočet přístřešků podle normy DIN EN 1991-1-4 / NA2010-12

 


Zatížení větrem a sněhem Švýcarsko
Stačí zadat švýcarské poštovní směrovací číslo nebo název města a zatížení větrem a sněhem se předpřipraví automaticky.

Střihový modul specifický pro daný výrobek

V odborném softwaru GLASGLOBAL® je k dispozici přídavný modul „Modul smyku specifický pro výrobek“ pro statické ověření zasklení podle DIN 18008.  V GLASGLOBAL® lze zohlednit modul smyku pro kompozitní vrstvy (např. Trosifol®, SentryGlas®) v závislosti na druhu zatížení.

Tady je přehled nejdůležitějších inovací:

 • Modul pružnosti ve smyku u kompozitních vrstev lze zohlednit v závislosti na typu zatížení
 • tudíž použití skutečných hodnot modulu pružnosti ve smyku; žádné standardní hodnoty
 • Kompozitní vrstvy Trosifol® jsou již implementovány, například SentryGlas®
 • Možnost uložení uživatelem definovaných kompozitních vrstev

Podrobné informace o výpočtu modulu pružnosti ve smyku naleznete v následující prezentaci: