Софтуер за изчисляване на статичната устойчивост в съответствие с DIN 18008 и предположенията за натоварване в съответствие с DIN EN 1991-1

Софтуер за изчисляване на статичната устойчивост в съответствие с DIN 18008 и предположенията за натоварване в съответствие с DIN EN 1991-1

Софтуер за изчисляване на статичната устойчивост в съответствие с DIN 18008 и предположенията за натоварване в съответствие с DIN EN 1991-1

Slider
Slider


GLASGLOBAL®

Професионалният софтуер за статика в съответствие с DIN 18008 съдържа всички необходими изчисления и натоварвания. С помощта на GLASGLOBAL® могат да се определят статичните размери на стъклата съгласно DIN 18008. При изчисленията се проверяват всички натоварвания, които трябва да се вземат предвид, като например сняг, вятър, собствено тегло, натоварвания от движение или климатични колебания на въздушното налягане и температурата. Напреженията и деформациите се сравняват с допустимите стойности и се изобразяват в ясен израз на резултатите.


Фарактеристики:

 • Статична проверка на остъкляване съгласно DIN 18008: 2012, част 1 до 6
 • Голям брой предварително инсталирани продукти като стъкла, държачи за точки и скоби
 • Изчисляване по метода на крайните елементи на всякаква форма и съхранение на стъклопакета
 • Максимални стойности на отклонението и напрежението на отделните шайби за съответните и свободно определени комбинации на натоварване
 • Проверка на всички случаи на натоварване (сняг, вятър, собствено тегло, натоварване от движение)
 • Натоварвания от вятър и сняг за Германия съгласно EN 1991-1-3 и -4 с опционално наличен модул за натоварване от вятър и сняг за Швейцария


Още функции:

WinSLT Statik Punkthalter Absturz Begehbar Betretbar Schalldatenbank Groeßenmatrix ASTM


Видеопрезентация GLASGLOBAL®

Повече видеоклипове

Повече видеоклипове...


Преса

 • Достъпно и защитено от пропадане остъкляване съгласно DIN 18008-6

  Съгласно DIN 18008-6 в GLASGLOBAL® е внедрена добавката „Accessible“.
  DIN 18008-6 прави разлика между следните видове остъкляване:

  Остъкляване с възможност за стъпване
  Остъкляване, в което може да се влиза за целите на поддръжката (напр. почистване)

  Остъкляване, защитено от падане
  Недостъпно остъкляване в близост до зони, в които може да се влиза с цел поддръжка.

 • Glas + Rahmen 06/2018Glas + Rahmen 06/2018
 • GFF 06/2018GFF 06/2018
Повече статии за пресата...