През последните години нормативната уредба за оразмеряване на стъкло в Германия непрекъснато се развива и променя. Все още е валидно, че е необходимо статично доказателство за стъклените конструкции. Действащите досега разпоредби TRLV, TRAV и TRPV са заменени от DIN 18008 Стъкло в строителството – правила за проектиране и строителство.

Линейните стъклопакети, които до декември 2010 г. бяха дефинирани в TRLV, оттогава се намират в DIN 18008, част 2. Например изчислението вече не се основава на глобален коефициент на сигурност, а на частични коефициенти на сигурност. Те отчитат несигурността на системата, натоварванията и материалите.

Структурата на вашето остъкляване може да бъде създадена само с няколко кликвания. Данните за проекта, като например складови помещения или геометрия, могат лесно да бъдат избрани от списък, без да се налага да определяте координати за конструкцията или да задавате място за складиране на всяка страна. Помощната скица веднага показва структурата на диска и по този начин подпомага редактора при въвеждането на правилните проектни данни.