HeaderGG

Szoftver a DIN 18008 szerinti statikai bizonyítás és a DIN EN 1991-1 szerinti terhelési feltételezések kiszámításához

Szoftver a DIN 18008 szerinti statikai bizonyítás és a DIN EN 1991-1 szerinti terhelési feltételezések kiszámításához

Szoftver a DIN 18008 szerinti statikai bizonyítás és a DIN EN 1991-1 szerinti terhelési feltételezések kiszámításához


GLASGLOBAL®

Profesjonalne oprogramowanie do statyki wg DIN 18008 zawiera wszystkie niezbędne obliczenia i obciążenia. Za pomocą GLASGLOBAL® można statycznie wymiarować szyby zgodnie z normą DIN 18008. Podczas obliczeń sprawdzane są wszystkie obciążenia, które należy uwzględnić, jak np. śnieg, wiatr, ciężar własny, obciążenie ruchem drogowym lub wahania klimatyczne ciśnienia i temperatury powietrza. Naprężenia i ugięcia są porównywane z wartościami dopuszczalnymi i przedstawiane na przejrzystym wykresie wyników.


Funkcje:

  • Weryfikacja statyczna oszklenia zgodnie z normą DIN 18008: 2012 część 1 do 6
  • Duża ilość preinstalowanych produktów takich jak szyby, uchwyty punktowe i zaciskowe
  • Obliczanie według metody elementów skończonych dowolnego kształtu i składowania szyb
  • Maksymalne wartości ugięcia i naprężenia poszczególnych podkładek dla odpowiednich i dowolnie zdefiniowanych kombinacji obciążeń
  • Weryfikacja wszystkich przypadków obciążeń (śnieg, wiatr, ciężar własny, obciążenie ruchem)
  • Obciążenia wiatrem i śniegiem dla Niemiec zgodnie z EN 1991-1-3 i -4 z opcjonalnie dostępnym modułem obciążenia wiatrem i śniegiem dla Szwajcarii


Więcej funkcji:

WinSLT Statik Punkthalter Absturz Begehbar Betretbar Schalldatenbank Groeßenmatrix ASTM

Aktualności GLASGLOBAL®:

Wydarzenia

    Feed has no items.