HeaderGG

Ohjelmisto DIN 18008:n mukaisen staattisen kestävyyden ja DIN EN 1991-1:n mukaisten kuormitusolettamusten laskemista varten

Ohjelmisto DIN 18008:n mukaisen staattisen kestävyyden ja DIN EN 1991-1:n mukaisten kuormitusolettamusten laskemista varten

Ohjelmisto DIN 18008:n mukaisen staattisen kestävyyden ja DIN EN 1991-1:n mukaisten kuormitusolettamusten laskemista varten


GLASGLOBAL®

DIN 18008 -standardin mukainen ammattimainen statiikkaohjelmisto sisältää kaikki tarvittavat laskelmat ja kuormitukset. GLASGLOBAL®:n avulla DIN 18008:n mukaiset lasit voidaan mitoittaa staattisesti. Kaikki huomioon otettavat kuormat, kuten lumi, tuuli, omapaino, liikennekuormat tai ilmanpaineen ja lämpötilan ilmastolliset vaihtelut, testataan laskennan aikana. Jännitystä ja taipumaa verrataan sallittuihin arvoihin, ja ne esitetään selkeässä tuloslomakkeessa.


Ominaisuudet:

  • Lasitusten staattinen tarkastus DIN 18008: 2012 osan 1-6 mukaisesti
  • Suuri määrä esiasennettuja tuotteita, kuten lasit, piste- ja kiinnityspidikkeet
  • Laskenta äärellisten elementtien menetelmän mukaisesti lasituksen minkä tahansa muodon ja varastoinnin osalta
  • Kohtaisten aluslevyjen taipuman ja jännityksen maksimiarvot asiaankuuluville ja vapaasti määritellyille kuormitusyhdistelmille
  • Kaikkien kuormitustapausten (lumi-, tuuli-, omapaino- ja liikennekuormat) Varmennus.
  • Tuuli- ja lumikuormat Saksassa EN 1991-1-3 ja -4 mukaisesti sekä valinnaisesti saatavilla oleva tuuli- ja lumikuormamoduuli Sveitsissä


Lisää ominaisuuksia:

WinSLT Statik Punkthalter Absturz Begehbar Betretbar Schalldatenbank Groeßenmatrix ASTM

Uutiset GLASGLOBAL®:

Tapahtumat

    Feed has no items.