Lasielementit estävät ihmisten putoamisen korkeammalta DIN 18008 osa 4, törmäyssuojalasit, mukaisesti. Standardi eroaa tässä kolmessa luokassa A, B ja C, ja se perustuu yleisesti aikoinaan voimassa olleisiin TRAV:n sääntöihin.

Erittely yksittäisistä luokista:

 • Luokka A:
  Lasitukset, joiden on kuljetettava pois vaakasuoria hyötykuormia, koska niissä ei ole DIN EN 1991-1-1-1: 2010-12, 6.4 ja DIN EN 1991-1-1/NA: 2010-12,6.4 mukaisten vaakasuorien hyötykuormien vastaanottamista varten vaaditun korkuista tukikaidetta tai korotettua harjaa.
 • Luokka B:
  Alhaalta kiinnitetyt lasikannattimet, joiden yksittäiset lasit on yhdistetty vaaditun korkeuden mukaisella jatkuvalla kaiteella.
 • Luokka C1:
  Kaiteen täytteet, joiden ei tarvitse maksaa vaakasuoraa hyötykuormaa vaaditulla korkeudella.
 • Luokka C2:
  Vaaditulle korkeudelle sijoitetun kantavan poikkipalkin alapuolella olevat lasitukset, joiden ei tarvitse poistaa vaaditun korkeuden vaakasuoria hyötykuormia.
 • Luokka C3:
  Lasitukset, joissa on vaaditun korkuiset kantavat pylväät, joiden ei tarvitse poistaa vaaditun korkuisia vaakasuoria hyötykuormia.

Ohjelmassa voit laskea tällaisen lasituksen voimassa olevan standardin mukaan ilman tarvittavia lisämerkintöjä. Ohjelmassa kerrotaan myös vakiomääräyksistä, jotka on otettava huomioon projektissasi.