De tekniske regler for design og implementering af punktmonterede ruder (TRPV) for lodrette ruder og ovenlysruder, der var gældende indtil udgangen af 2010, blev erstattet af DIN18008 del 3. I standarden skelnes der mellem to parenteser.

Der er på den ene side pladeholdere, som fastgøres til ruden ved hjælp af et hul, og på den anden side fastspændingsbeslag, som fastgøres uden hul til glaskanten. Begge dele kan du indtaste og beregne med modulpunktholderen i GLASGLOBAL® på kort tid.