HeaderGG

Software pro výpočet statické odolnosti podle DIN 18008 a předpokládaného zatížení podle DIN EN 1991-1

Software pro výpočet statické odolnosti podle DIN 18008 a předpokládaného zatížení podle DIN EN 1991-1

Software pro výpočet statické odolnosti podle DIN 18008 a předpokládaného zatížení podle DIN EN 1991-1


GLASGLOBAL®

Profesionální statický software podle DIN 18008 obsahuje všechny potřebné výpočty a zatížení. S programem GLASGLOBAL® lze staticky dimenzovat skla podle DIN 18008. Při výpočtu se testují všechna uvažovaná zatížení, jako je sníh, vítr, vlastní tíha, dopravní zatížení nebo klimatické výkyvy tlaku vzduchu a teploty. Napětí a průhyb se porovnají s povolenými hodnotami a zobrazí se v přehledném výsledkovém vyjádření.


Vlastnosti:

  • Statické ověření zasklení podle DIN 18008: 2012 část 1 až 6
  • Velké množství předinstalovaných výrobků, jako jsou skla, hroty a držáky svorek
  • Výpočet podle metody konečných prvků libovolného tvaru a uložení zasklení
  • Maximální hodnoty průhybu a tahu jednotlivých podložek pro příslušné a volně definované kombinace zatížení
  • Ověření všech zatěžovacích stavů (sníh, vítr, vlastní tíha, dopravní zatížení)
  • Zatížení větrem a sněhem pro Německo podle EN 1991-1-3 a -4 s volitelně dostupným modulem zatížení větrem a sněhem pro Švýcarsko


Další funkce:

WinSLT Statik Punkthalter Absturz Begehbar Betretbar Schalldatenbank Groeßenmatrix ASTM