Další požadavky na pochozí zasklení jsou upraveny v části 5 normy DIN 18008. Tato zasklení se musí skládat z vrstveného skla s nejméně třemi tabulemi. Lze počítat se symetrickými i asymetrickými kompozitními bezpečnostními skly.

Kategorie užitečného zatížení se jednoduše vybírají ze seznamu v programu, takže není nutné zadávat zatížení ručně. Všechny kategorie normy DIN EN 1991-1-1 / NA definované pro pochozí zasklení jsou již uloženy v programu GLASGLOBAL®.