Важните до края на 2010 г. технически правила за проектиране и изпълнение на точково монтирано остъкляване (TRPV) за вертикално и горно остъкляване бяха заменени от DIN18008 част 3. В стандарта се прави разграничение между две скоби.

От една страна са държачите за плочи, които се закрепват към стъклопакета чрез отвор, а от друга страна – закрепващите приспособления, които се закрепват без отвор към ръба на стъклото. И двете можете да въведете и изчислите за кратко време с помощта на модулния държач на точки в GLASGLOBAL®.